Sosyal Kooperatif Nedir?

Sosyal hizmetlerin sunumu veya engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, bağımlılar, göçmenler gibi dezavantajlı kişilerin çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması konusunda uzmanlaşmış, çoğunlukla kooperatif çalışanlarının mülkiyetinde olan, tüketicilerin ve gönüllü kişilerin ortaklığına-üyeliklerine açık kooperatiflerdir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Diğer Kooperatif Türlerinden Farkı

Kamu yararı önceliklidir.

Kâr amacı gütmezler.

Kamusal ihtiyaçları ve toplumsal hedefleri gözetirler.Çalışma Modeli

Sosyal kooperatif için başarı, kar elde etmek değil, elde edilen toplumsal faydadır. Toplumsal fayda üzerine kar elde edilmesi kamu yararına gerçekleştirilen faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve kalıcılığı açısından önemlidir.

Sosyal Kooperatiften Elde Edilen Kar Nasıl Kullanılır?

Toplum yararına etkinlikler düzenlenir.

Yeni yatırım ve yeni işler yaratılır.

Ortaklara-üyelere inovatif hizmetler sağlamak amaçlanır.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerde düzenlenir.

SOSYAL KOOPERATİF NEDEN ÖNEMLİ?

“BÖLGESEL KALKINMA FARKLILIKLARINI AZALTIR!”

Eğitim, sağlık gibi erişim olanakları sınırlı olan yörelerde, hizmet sunumundaki yetersizlikleri giderilmesine yardımcı olur. Yüksek işsizlik oranı görülen bölgelerde işçi kooperatifleri aracılığıyla çalışanların kendi kendilerini istihdam etmelerine olanak sağlar. Sosyal kooperatif bu yollarla bölgesel kalkınma farklılıklarını azaltır.

“BAKIMA MUHTAÇ NÜFUSUN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRIR!”

Çocuk, engelli ve hasta bakım hizmetlerinin, ebeveynler ve akrabaların mülkiyet ve yönetimindeki sosyal kooperatifce sunulmasıyla, hizmetin niteliğini ve bu grupların yaşam kalitelerini arttırır. Bakıma muhtaç aile bireylerine bakmak için aktif işgücü dışına çıkmak zorunda kalan aile bireylerini, yeniden çalışma hayatına kazandırır. Göçmenler, uzun süreli işsizler, engelliler, eski hükümlüler, bağımlılar, kırsal bölgelerdeki kadın ve gençler gibi dezavantajlı grupları, topluma ve iş hayatına entegre eder.

SOSYAL KOOPERATİF

Bir sosyal girişim modelidir!
  • Kamu yararını hedefler ve kâr amacı gütmez.

  • Katılımı ve yönetimi demokratik esaslara dayalıdır.

  • Dezavantajlı kimselere yönelik faaliyette bulunur ve sosyal hizmetlerin sunumunu sağlar.

  • Sosyal, ekonomik, çevresel temelli sorunlara inovatif çözümler getirir.

  • Gerçekleştirdiği faaliyetler ile dezavantajlı kişi ve grupları istihdam eder.

  • Gönüllü ve geçici üyelik gibi esnek bağlanma biçimlerine sahiptir.

  • Ortaklığa/üyeliğe kabul ve ortaklıktan/üyelikten ayrılma prosedürleri basitleştirilmiştir.

  • Çok paydaşlı yönetim anlayışı ile hareket ederken aynı zamanda üyelikte ve yönetimde çalışanlarının sayısı çoğunluktadır.